Jesteś tutaj: Start / Urząd Miejski

Urząd Miejski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres:
Urząd Miejski,
Rynek 1,
59-400 Jawor
tel.76 870-20-21, 76 870-22-01
fax 76 870-22-02
e-mail: um@jawor.pl

Burmistrz: Emilian Bera
tel. 76 870-22-01

Z-ca Burmistrza: Agnieszka Rynkiewicz
tel. 76/870-20-21 wew. 104 

Sekretarz Gminy: Monika Żmijewska
tel. 76 870-20-21 wew. 105

Skarbnik Gminy: Anna Kołodziej
tel. 76 870-20-21 wew. 106

Adres e-mailowy Gminy Jawor um@jawor.pl

Dni i godziny przyjmowania interesantów:
Burmistrz: wtorek od 13:00 do 16:00
Sekretarz Gminy i Naczelnicy Wydziałów: codziennie w godz. urzędowania
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: wtorek od 13.00 do 16.00 pok. nr 18

 • Godziny pracy:

  Urząd Miejski
  poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
  wtorek od 7:30 do 16:00
  piątek: od 7:30 do 15:00

  Kasa Urzędu Miejskiego (Rynek 1) jest czynna:
  w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 8:00 do 14:30
  we wtorek w godz. od 8:00 do 15:30
  w piątek w godz. od 8:00 do 14:00
  tel. 76 870-20-21 wew. 141

  Urząd Miejski Referat Wodociągów i Kanalizacji jest czynny
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:00 do 15:00
  tel. 76 870-34-44, 870-34-45

  Kasa Referatu Wodociągów i Kanalizacji (ul. Poniatowskiego 22) jest czynna
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7:00 do 14:00
  piątek w godz. od 8:00 do 16:00

  Kasa Referatu Wodociągów i Kanalizacji przyjmuje wpłaty z tytułu opłat i usług odpłatnych za wodę i odbiór ścieków oraz opłat za korzystanie z cmentarza jak i również należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 stycznia 2017 roku należności Gminy Jawor winny być wpłacane na następujące rachunki bankowe:

27 1600 1462 1016 7777 4000 0009 – dochody Urzędu Miejskiego (m.in. opłata skarbowa , zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty za cmentarz, sprzedaż, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności i inne dochody jednostki UM Jawor)

97 1600 1462 1016 7777 4000 0010 – podatki

43 1600 1462 1016 7777 4000 0012 – odpady komunalne