Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

8 stycznia 2018

Uwaga! 12 stycznia mija termin składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych

Przypominamy przedstawicielom jaworskich organizacji pozarządowych, że 12 stycznia upływa termin składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 r. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć czytelnie wypełnioną ofertę osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu w zamkniętej kopercie wraz z opisem nazwy podmiotu oraz nazwy zadania (rodzaj oraz tytuł zadania) określonego w ogłoszeniu o konkursie.

-> KONKURS