Oferty NGO w trybie uproszczonym (art 19a)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

13 kwietnia 2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Stowarzyszenie "Taneczna Pasja"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Stowarzyszenie "Taneczna Pasja"  na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Udział w festiwalu tańca "Stanislava Dance Festival""                                                                                                                                                                                                                              Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić swoje uwagi w sprawie oferty. Uwagi należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania