Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia
polski  english  deutsch  czech
menumenu_koniec Kurier Jaworski kalendarz
menu_koniec zobacz równieżkontener koniec Mapa Gminy Jawor zobacz równieżkontener koniec Koniecznie odwiedź
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
kontener koniec mikroporady.pl Polska Atrakcyjna Punkt informacyjny - fundusze europejskie zobacz równieżkontener koniec pogoda
  • Europejski Numer Alarmowy - 112
  • Policja - 997, 76/ 726-22-05
  • Straż pożarna - 998, 76/ 871-12-31
  • Pogotowie ratunkowe - 999
  • Pogotowie gazowe - 992
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie wod-kan - 994
menu_koniec Powiadomienia
SiSMS
Pobierz Komunikator SiSMS
na swój telefon używając kodu QR:
Pobierz Komunikator SiSMS na swój telefon
kontener koniec e-kartkimenu_koniec Powiat Jaworskikontener koniec zobacz równieżkontener koniec

Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.08.2017 r.

2017-08-11 11:25:07, autor: Jakub Jagiełło, kategoria: Nieruchomości
...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA JAWORA ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Jaworze w obrębie Nr 8 – Zacisze, powiatu jaworskiego, woj. dolnośląskiego:
1) działka nr 751/10 o powierzchni 0,0730 ha - ul. Czesława Miłosza 12
Cena wywoławcza: 80.000,00 zł
Wadium: 8.000,00 zł

2) działka nr 751/13 o powierzchni 0,0472 ha - ul. Czesława Miłosza 2
Cena wywoławcza: 70.000,00 zł
Wadium: 7.000,00 zł

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu, doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przeznaczenie nieruchomości, oznaczonej działką nr 751/10, w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego miasta Jawora, określone jest symbolem 6MN - teren na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz dla działki nr 751/13 symbolem 2UH - teren na usługi handlu.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J/00012238/8.
Nieruchomości wolne są od długów, obciążeń i zobowiązań.
Przetarg, oddzielnie na każdą działkę, odbędzie się dnia 19 września 2017 r. od godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika.
Przetargi odbyły się: I dnia 20.06.2017 r., II dnia 1.08.2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 września 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia 13.09.2017 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061, z późn. zm.).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. Nr 21, tel. 768702021 wew. 120, treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej: www.jawor.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rynkiewicz
Zastępca Burmistrza


Urząd Miejski w Jaworze 2017  |  stronę odwiedziło już 962027 osób  |  Projekt i wykonanie SN-DESIGN