Urząd Miejski

2012-01-18 14:08:29, autor: Paweł Sękalski1
Burmistrz: Emilian Bera
tel. 76 870-22-01

Sekretarz Gminy: Monika Żmijewska
tel. 76 870-20-21 wew. 105

Skarbnik Gminy: Anna Kołodziej
tel. 76 870-20-21 wew. 101

Adres e-mailowy Gminy Jawor um@jawor.pl

Wydziały Urzędu MiejskiegoDni i godziny przyjmowania interesantów:
Burmistrz: wtorek od 13:00 do 16:00
Sekretarz Gminy i Naczelnicy Wydziałów: codziennie w godz. urzędowania
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: wtorek od 13.00 do 16.00 pok. nr 18Z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Wystarczy zadeklarować taką wolę co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim.
Zgłoszenia można dokonać listownie, na adres - 59-400 Jawor, Rynek 1, Urząd Miejski w Jaworze a także wysyłając fax - pod nr tel.: (76) 870-22-02 lub maila - na adres: um@jawor.pl
W zgłoszeniu należy podać: dane adresowe/teleadresowe osoby uprawnionej do skorzystania z usług ułatwiających komunikowanie się (nazwisko, imię, ulica, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, nr faksu), rodzaj usługi, z której chce skorzystać osoba uprawniona oraz krótki opisać, dotyczący sprawy, jaką chce załatwić w Urzędzie, termin spotkania oraz wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).Adres:
Urząd Miejski,
Rynek 1,
59-400 Jawor
tel.76 870-20-21, 76 870-22-01
fax 76 870-22-02
e-mail: um@jawor.plGodziny pracy:

Urząd Miejski
poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 16:00, BOK od 7:30 do 18:00
piątek: od 7:30 do 15:00

Kasa Urzędu Miejskiego (Rynek 1) jest czynna:
w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 8:00 do 14:30
we wtorek w godz. od 8:00 do 18:00
w piątek w godz. od 8:00 do 14:00
tel. 76 870-20-21 wew. 141

Urząd Miejski Referat Wodociągów i Kanalizacji jest czynny
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 76 870-34-44, 870-34-45Od 1 stycznia 2017 roku należności Gminy Jawor winny być wpłacane na następujące rachunki bankowe:

27 1600 1462 1016 7777 4000 0009 – dochody Urzędu Miejskiego (m.in. opłata skarbowa , zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawy, opłaty za cmentarz, sprzedaż, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności i inne dochody jednostki UM Jawor)

97 1600 1462 1016 7777 4000 0010 – podatki

43 1600 1462 1016 7777 4000 0012 – odpady komunalne

Urząd Miejski w Jaworze - 2017 - www.jawor.pl