Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia
polski  english  deutsch  czech
menumenu_koniec Kurier Jaworski kalendarz
menu_koniec zobacz równieżkontener koniec Mapa Gminy Jawor zobacz równieżkontener koniec Koniecznie odwiedź
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
kontener koniec mikroporady.pl Polska Atrakcyjna Punkt informacyjny - fundusze europejskie zobacz równieżkontener koniec pogoda
  • Europejski Numer Alarmowy - 112
  • Policja - 997, 76/ 726-22-05
  • Straż pożarna - 998, 76/ 871-12-31
  • Pogotowie ratunkowe - 999
  • Pogotowie gazowe - 992
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie wod-kan - 994
menu_koniec Powiadomienia
SiSMS
Pobierz Komunikator SiSMS
na swój telefon używając kodu QR:
Pobierz Komunikator SiSMS na swój telefon
kontener koniec e-kartkimenu_koniec Powiat Jaworskikontener koniec zobacz równieżkontener koniec

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2015-09-10 11:58:18, autor: JB

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze


1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze działa
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 97/15 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze.
Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren miasta Jawora. Komisja działa
w następującym składzie:
1. Przewodnicząca: Wanda Kaczor-Wituszyńska
2. Sekretarz: Mirosława Hlebowicz
3. Członkowie:
1) Izabela Fiącek - Mokłowicz;
2) Krzysztof Kaźmierski;
3) Dariusz Kudłacz;
4) Adam Jacek Pilch;
5) Michał Czarnecki;
6) Janina Szkiłądź;
7) Monika Żmijewska;
8) Maria Zandecka

2. Zakres działania Komisji.
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
- wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jawora;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
3. Siedziba Komisji
Urząd Miejski- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
ul. Zamkowa 2
59-400 Jawor

4. Lecznictwo odwykowe - Gdzie szukać pomocy?
1) NZOZ „KORMED” Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (odwykowa)
ul. Dmowskiego 5
59-400 Jawor

2) Przychodnia Rejonowa Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Piłsudskiego 10
59-400 Jawor

3) Poradnia Rodzinna MOPS- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki uzależnienia behawioralne);
ul. Moniuszki 4 (budynek Przychodni)
59-400 Jawor

5. Wniosek o podjęcie działań w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego.


Urząd Miejski w Jaworze 2017  |  stronę odwiedziło już 956514 osób  |  Projekt i wykonanie SN-DESIGN