Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżenia
polski  english  deutsch  czech
menumenu_koniec Kurier Jaworski kalendarz
menu_koniec zobacz równieżkontener koniec Mapa Gminy Jawor zobacz równieżkontener koniec Koniecznie odwiedź
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
kontener koniec mikroporady.pl Polska Atrakcyjna Punkt informacyjny - fundusze europejskie zobacz równieżkontener koniec pogoda
  • Europejski Numer Alarmowy - 112
  • Policja - 997, 76/ 726-22-05
  • Straż pożarna - 998, 76/ 871-12-31
  • Pogotowie ratunkowe - 999
  • Pogotowie gazowe - 992
  • Pogotowie energetyczne - 991
  • Pogotowie wod-kan - 994
menu_koniec Powiadomienia
SiSMS
Pobierz Komunikator SiSMS
na swój telefon używając kodu QR:
Pobierz Komunikator SiSMS na swój telefon
kontener koniec e-kartkimenu_koniec Powiat Jaworskikontener koniec zobacz równieżkontener koniec

Gminny Zespół Interdyscyplinarany do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2015-09-10 11:59:02, autor: JB

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jaworze został powołany Zarządzeniem nr 71.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 5 marca 2015 r . zmienionym zarządzeniem nr 88.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 marca 2015 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XI/36/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 91 poz. 1448 z dn. 2 maja 2011 r.)

Skład:
1. Dorota Zatorska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze - Przewodnicząca
2. Wanda Kaczor-Wituszyńska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaworze Zastępca Przewodniczącego
3. Beata Żydziak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze Sekretarz
4. Stanisława Hopek – Sąd Rejonowy w Jaworze
5. Artur Kwolek – Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
6. Urszula Łabanowicz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze
7. Ewa Nowowiejska – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaworze
8. Maria Pawlaczek – Gimnazjum Nr 2 w Jaworze
9. Anna Perełka - Przychodnia Rejonowa w Jaworze
10. Wanda Wypasek - Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „AZYL” w Jaworze

2. Cele działania Zespołu
- usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie
- zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Jawora na lata 2011- 2015;
- zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele MOPS, GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi.
3. Zadania Zespołu
-integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu;
- diagnozowanie problemu przemocy na terenie Gminy Jawor;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
4. Zadania grup roboczych
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
- monitorowanie sytuacji rodzi, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
5. Adresaci działań podejmowanych przez zespół:
- rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci, współmałżonka lub innych dorosłych członków rodziny;
- rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego;
- rodziny w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol;
- rodziny w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem;
- rodziny z grup ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich

6. Siedziba Zespołu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze
ul. Legnicka 12
59-400 Jawor

7. Gdzie szukać pomocy?

1) Poradnia Rodzinna MOPS
ul. Moniuszki 4
59-400 Jawor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DLA ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZINIE
Informacje zawarte w tej części adresowane są do:
• Osób, które są świadkami przemocy w rodzinie,
• Innych osób zainteresowanych problematyką.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jest jedyną osobą, która może rozpocząć proces przerywania przemocy!

Przemoc w rodzinie to zjawisko, które tworzy zamknięty krąg. Pamiętaj, że każda ofiara przemocy w rodzinie boi się, często o swoje zdrowie i życie, nie wierzy, że ktoś będzie chciał jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się może zmienić, wstydzi się, bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w jej domu.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie możesz przerwać ten zamknięty krąg, możesz pomóc! Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.

Ważne, by:
• Wysłuchać osoby, która doznaje przemocy;
• Uwierzyć w to, co mówi;
• Zapewnić ją o tym, że może i ma prawo szukać pomocy;
• Zawiadomić osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i trudno uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak głównie dlatego, że jest często ukryta. Ponadto sprzyja jej bierność świadków przemocy. Dzięki Tobie instytucje pomagające mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują!

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby z Twojej rodziny


W sytuacji rozpoznania przemocy domowej w swojej dalszej rodzinie po pierwsze należy rozmawiać na ten temat. Zanim podejmie się działania, warto potwierdzić swoje podejrzenia. Ofiary przemocy domowej często wstydzą się, że znalazły się w takiej sytuacji, mogą chcieć to ukryć, mogą winić siebie. Przed przystąpieniem do rozmowy możesz się do tego przygotować, np. poczytać o metodach rozmowy z ofiarami przemocy.
Osoby, które stosują przemoc wobec innych, potrafią doskonale manipulować swoimi ofiarami, by wmówić im, że są niekochane, bezużyteczne, że nie poradzą sobie same, że nigdy się nie uwolnią od sprawców, a nawet przekonać je, że same są sobie winne, że zasłużyły na to, co je spotyka, że same prowokują akty agresji. Trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. Warto przygotować się do odpowiedniej reakcji na takie wypowiedzi i do przekonania osoby doświadczającej przemocy domowej, że nikt nie zasługuje na to, żeby się nad nim znęcać. Jeśli osoba doznająca przemocy nie zechce otworzyć się przed Tobą, a wydaje ci się, że potrzebuje pomocy, zawiadom o tym odpowiednie instytucje. Osoby doznające przemocy domowej potrzebują, oprócz wsparcia najbliższych i rodziny, również profesjonalnej pomocy i opieki psychologa lub terapeuty.
Czasem pomaganie może wzbudzać wiele emocji, które warto móc odreagować, np. w kontakcie telefonicznym lub jeśli jest taka potrzeba w bezpośrednim z osobą pomagającą – Ty również możesz zgłosić się do psychologa, terapeuty.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby Tobie nieznanej

Niewiele osób ma na tyle odwagi i siły, by zdecydować się na osobistą konfrontację z rodziną, u której podejrzewają przemoc. Dlatego nie jest niczym dziwnym obawa przed reakcją, jednak pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii. Jeżeli bezpośrednio uczestniczysz w akcie przemocy, koniecznie zadzwoń na policję i poproś o interwencję. W następnej kolejności można również skontaktować się z instytucją wspierającą osoby doświadczające przemocy, np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworze, Poradnią Rodzinną, Punktem Konsultacyjnym w tejże poradni.


Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec dziecka


Dom i rodzina są postrzegane jako środowiska pełna ciepła, miłości, opieki wzajemnej i bezpieczeństwa. Jednak nie w każdej rodzinie tak właśnie jest, bywa i tak, że rodzina staje się źródłem cierpienia, zagrożenia, rozpaczy i lęku. Dlatego warto uświadomić sobie, jak ważnym problemem społecznym jest stosowanie przemocy domowej wobec dziecka.
Do takiej przemocy może dochodzić i w rodzinach tzw. patologicznych, jak również w tzw. zwykłych, które na pierwszy rzut oka, nie mają nic wspólnego z patologią. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji ekonomicznej rodziny.
Dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie na ogół nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Bardzo często boją się pomocy ze strony organizacji, instytucji. Świadek przemocy domowej wobec dziecka może zgłosić ten fakt np. do pracownika szkoły, przedszkola, żłobka, czy bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, na policję lub do Sądu Rodzinnego. Zgłoszenie takie można wysłać w formie pisemnej, jako wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Takiego zgłoszenia można także dokonać anonimowo.

Krzywdzone dziecko może również szukać wsparcia, informacji i pomocy poprzez bezpłatną infolinię Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

Istnieje grupa osób starszych, często niepełnosprawnych, która może doznawać rozmaitych krzywd od osób najbliższych (współmałżonka, dzieci, wnuków, opiekunów). Szacuje się, że najróżniejsze formy przemocy dotykają średnio co dziesiątą osobę. Starsze osoby, osoby niepełnosprawne bywają krzywdzone fizycznie, psychicznie, ekonomicznie, doznają przemocy emocjonalnej. Do przemocy zalicza się także zaniedbanie – czyli brak opieki, niedostarczanie dostatecznej ilości jedzenia oraz zaniechanie niezbędnych zabiegów opiekuńczych. Często zdarza się i tak, że wszystkie rodzaje przemocy występują łącznie co dla osób starszych jest szczególnie wyniszczające.

Jeśli znasz osobę starszą i/lub niepełnosprawną, która doświadcza przemocy domowej możesz zgłosić ten fakt bezpośrednio na policję lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze. W tych instytucjach osoba starsza znajdzie pomoc i wsparcie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie

Informacje zawarte w tej części są adresowane do:
• Osób, które potrzebują pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie,
• Innych osób zainteresowanych problematyką.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie

Pierwszy krok
Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednak żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych ataków przemocy. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie – jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?
Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz w Jaworze:

• Zgłoś się do Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, który działa w Poradni Rodzinnej przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze, gdzie uzyskasz poradę i pomoc.
• Zgłoś się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzie, a poza tym udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących Twojej sytuacji.
• Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i/lub Twoją rodziną Policję lub Prokuraturę – jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
• Jeżeli działania interwencyjne podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
• Jeśli doświadczasz przemocy możesz również prosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) pracownika pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
• Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy Twoje dzieci zostały pobite, zgłoś się do lekarza i poproś o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania zaświadczenia.
• Możesz także zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą mailową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.

Pamiętać należy, że osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwszy kontakt

W tym miejscu prezentujemy instytucje, które mogą Tobie pomóc – wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, Jawor, tel. 076 870 33 87, 076 870 29 62;
- Poradnia Rodzinna przy MOPS w Jaworze, ul. Moniuszki 6, Jawor, tel. 076 870 20 13;
- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, ul. Moniuszki 6, Jawor, tel. 076 870 20 13;
- Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, ul. Armii Krajowej 2, Jawor, tel. 076 726 22 00;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze, ul. Zamkowa 2, tel. 076 870 46 50.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jaworze, ul. Szpitalna 12, tel. 076 871 14 11.
- Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy „AZYL” w Jaworze, ul. Zamkowa 1, tel. 870 24 88.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można również zgłaszać bezpośrednio do działającego w Jaworze Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje przewodniczący zespołu lub sekretarz – siedziba Gminnego Zespołu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12.

Przydatne linki:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – pomoc, porady, sewis prawny, informacje o przemocy domowej http://www.niebieskalinia.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje – ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom, opiekunom http://fdn.pl/

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 121 http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie http://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow-i-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-na-r.html

Urząd Miejski w Jaworze 2017  |  stronę odwiedziło już 956028 osób  |  Projekt i wykonanie SN-DESIGN